מחירון

דולרים

משתמש פרטי
$3500
  • בונוס רכישה
  • המאגר היחודי של אוצרות התורה

שקלים

משתמש פרטי
325ש"ח / * 36 חודשים
  • בונוס רכישה
  • המאגר היחודי של אוצרות התורה

חבילת רשת

משתמש ציבורי
15,000ש"ח
  • כולל התקנת רשת עם הרשאה עמדה אחת בו זמנית
  • כל עמדה\ הרשאה נוספת תוספת של 1000 ש"ח