עיתונים
מתועדים

עיתונים
מתועדים

רשימת עיתונים

רשימת העיתונים המתועדים לפי סדר הא' ב'

טבלת השוואה בין עיתוני הספריה הלאומית לבין הארכיון היהודי

שם עיתוןמקוםשפהשניםלועזיסוג עיתוןאתר הספריה לאומיתהערות
אונזער גייסטוארשאאידישתרפח-תרצט1928-1939חצי שנתייש
אונזער וועג-שעדליץשעדליץאידישתרפד-תרפח1924-1927שבועייש שם את רק ההמשך 1928-1931
אידישע וויסענשאפטיאסיאידישתרפח-תרצט1928-1939חודשיאין
אידישער לעבן-קובנהקובנהאידישתרפא-תרפה,תרצד-תש1921-1925,1934-1940שבועיאין
ארטאדאקסישע יוגענד בלעטערוארשאאידישתרפט-תרצט1929-1939חודשיאין
בית יעקב-לודזלודז (קראקא וארשא)אידישתרפד-תרצט1923-1939חודשיאין
בית יעקב-לויןירושליםעבריתתשיט-תשמ1959-1980חודשיאין
גליון לנוער-הנוער האגודתיתל אביבעבריתתשג-תשכז1942-1967חודשיאין
דאס אידישע וואכנבלאט-בנדיןבענדיןאידישתרפה-תרצב1925-1932שבועיאין
דאס אידישע ווארט-ארהבניו יורקאידישתשיד-תשסז1953-2007חודשיאין2 גליונות משנת תשיא
דאס אידישע ליכט-רוזנבלאטניו יורקאידיש, אנגליתתרפג-תרפה1923-1925שבועיאין
דאס ווארט-ווילנאוילנאאידישתרפה-תרצח1924-1938שבועיאין
דאס יודישע ווארט-טשרנביץטשרנוביץאידישתרצד-תרצח1934-1937שבועיאין
דגלנו-פרידמןוארשאעבריתתרפא-תרצב1920-1932חודשיאין
דגלנו-צאיירושלים-בני ברקעבריתתשד-תשנח1944-1997חודשיאין10 גליונות משנת תרצט ותשב
די וואך-קישנובקישנובעבריתתרפח-תרץ1928-1930שבועיאין
די יודישע שטימע-קראקאקראקאאידישתרפח-תרץ1928-1929שבועייש
דער יוד-ווארשאוארשאאידישתרעט-תרפט1918-1929יומיאין
דרכנווארשאעבריתתרצה1934-1935שבועיאין
הדרך-פראנקפורטפראנקפורטעבריתתרעג-תרעד1912-1914חודשיאין
הדרך-ציריך וינהציריך-וינהעבריתתרעט-תרפו1919-1926חודשיאין
הדרך-תל אביבתל אביבעבריתתשג-תשז1942-1947שבועיאין
ההדירושליםעבריתתרפו-תשיג1926-1952חודשיאין
החומהירושליםעבריתתשד-תשט1944-1949חודשיאין
הלבנוןירושלים,פריס,מיינץעבריתתרכג-תרמו1863-1886שבועייש
המבשרירושליםעבריתתשסט-תשעט2009-2019יומיאין
המבשר-תשטירושליםעבריתתשט-תשי1949-1950יומי/שבועיאין
המודיע ארץ ישראלירושליםעבריתתשי-תשעט1950-2019יומיאין
המודיע פאלטאוועפאלטאוועעבריתתרע-תרעה1910-1915שבועייש
הפלסירושליםעבריתתשלא1971שבועיאין
הקול-קול יעקבוארשאעבריתתרסז-תרסח1907-1908שבועיאין
חבצלתירושליםעבריתתרל-תרעא1870-1911שבועייש5 גליונות משנת תרכג-כד
טאגבלאט-ווארשאוארשאאידישתרפט-תרצט1929-1939יומיאין
טראנסלאווניער יודישער צייטונגסטמר-סיגעטאידישתרצה-תרצח1935-1938שבועיאין
ילדותינו-וילנאוילנאעבריתתרצח-תרצט1938-1939חודשיאין
יתד נאמןבני ברקעבריתתשמה-תשסח1985-2008יומיאין
מודיעיןירושליםעבריתתשכד-תשלא1964-1971חודשיאין
מוריה-ירושליםירושליםעבריתתרע-תרעה1910-1915שבועי/יומייש
מוריה-פרנקפורטפרנקפורטעברית, גרמניתתרפה-תרפואין
מורשהירושליםעבריתתשע-תשעאאין
מחזיקי הדתלבובעבריתתרלט-תרעג1879-1913דו שבועייש
מחזיקי הדת-ירושליםירושליםעבריתתרעט-תרפד1919-1923שבועיאין
ניב המורהתל אביבעבריתתשיח-תשכז1958-1967חודשיאין
עולם החסידותירושליםעבריתתשנה-תשע1995-2010חודשיאין
קול יעקב-לונדוןלונדוןאנגליתתרא-תרב1841-1843דו שבועיאין
קול ישראלירושליםעבריתתרפב-תשח1922-1948שבועיאין
קול מחזיקי הדתלבובעבריתתרמג-תרעג1883-1912דו שבועייש
קול מחזיקי הדת-בעלזאירושליםעבריתתשלח-תשלט1977-1978חודשיאין
קוממיותירושליםעבריתתשה1945דו שבועיאין
קינדער גארטעןלודזאידישתרפח-תרצדאין
שעריםתל אביבעבריתתשה-תשמב1945-1981יומייש רק עד 1960 (פחות משליש)5 גליונות משנת תרצה-תשא
תבונהירושליםעבריתתרצב-תרצג1932-1933דו שבועיאין